Muziek = Taal + Rekenen (2016-19) is een meerjarenprogramma voor groep 1 t/m 8, waarin muziek wordt ingezet om bij te dragen aan het leerproces van taal en rekenen. Dit programma is ontwikkeld in opdracht van de afdeling Kunst- en Cultuureducatie van De VAK, centrum voor de kunsten in Delft, vanuit een behoefte om muziek toegankelijk te maken voor alle scholen en meer te betekenen voor kinderen die zelden of nooit in aanraking komen met muziek en andere kunstuitingen. Lees meer over M = T + R.

Instellingen

Aanbod voor instellingen voor cultuureducatie

  • Het kunst- en cultuurprogramma van jouw instelling echt verbinden met het curriculum van scholen
  • De infrastructuur versterken om kunst en cultuur duurzaam te verbinden met het onderwijs
  • De samenwerking tussen culturele partners en onderwijs versterken
  • De intrinsieke motivatie van leerkrachten voor kunst- en cultuureducatie vergroten
  • Eigenaarschap van de leerlingen vergroten in de lessen en projecten voor scholen

Veel instellingen voor cultuureducatie willen de spin in het web zijn die de samenwerking tussen culturele partners en scholen stroomlijnt, om te waarborgen dat kunst- en cultuureducatie een fundamentele plek krijgt in het hart van het onderwijs. In praktijk verloopt de samenwerking tussen cultuur en onderwijs niet altijd even soepel en zoeken instellingen naar manieren om culturele partners en leerkrachten aan te spreken op het gemeenschappelijke belang van goed kunst- en cultuuronderwijs.

Veel scholen hebben een goed ontwikkeld systeem van methodes en leermiddelen. Directeuren realiseren zich tegelijkertijd dat onderwijs zonder kunst en cultuur niet compleet is en zoeken naar een perspectief om meer samenhang in het curriculum te brengen.

Hoe bouw je samen met enthousiasme verder vanuit de kracht van alle partijen aan het versterken van de infrastructuur om kunst en cultuur duurzaam te verbinden met het onderwijs?

Wij ontwikkelen educatieprogramma’s voor instellingen voor cultuureducatie, vanuit een unieke vakoverstijgende integrale benadering van kunst- en cultuuronderwijs. Ook bieden we inspiratie en ondersteuning als basis voor een sterke infrastructuur tussen de instelling, culturele partners en scholen. Alle programma’s worden op maat gemaakt in afstemming met de instelling.

Mail ons om te vragen naar de mogelijkheden.

Ontwikkelen educatieprogramma’s

Kunst en cultuur staan niet los van het onderwijs. Onderwijs is, net als wetenschap, kunst, theater, dans, muziek, etc, een verschijningsvorm van cultuur. Deze natuurlijke verhouding tussen cultuur en onderwijs is het uitgangspunt van de programma’s die we voor en samen met instellingen voor cultuureducatie ontwikkelen. Cultuureducatie gaat door deze werkwijze over de essentie van onderwijs.

Advies

We adviseren instellingen voor cultuureducatie over verschillende aspecten die spelen bij het versterken van de infrastructuur om kunst en cultuur duurzaam te verbinden met het onderwijs, waaronder; visievorming, inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling, voorwaarden voor opbouw van de infrastructuur, het tot stand brengen van een gelijkwaardige samenwerking met scholen en culturele partners alsmede inhoudelijk advies m.b.t. de ontwikkeling van lesprogramma’s.

Een overzicht van alle beschikbare trainingen is hier te vinden.

Workshops en trainingen

Een belangrijk deel van het ontwikkelen van nieuwe programma’s is het trainen en coachen van educatiemedewerkers en kunstdocenten. Van monoloog naar dialoog, een verhaal muisstil kunnen vertellen, gedijen in chaos en zó dom zijn dat kinderen je uit alle macht willen helpen. De manier waarop onze lessen zijn ontworpen geeft veel ruimte voor onderzoek. Hoe je die ruimte als docent zo optimaal mogelijk benut komt aan de orde in een serie trainingen die vanuit de praktijk zijn ontwikkeld.

We ontwikkelen ook trainingen op aanvraag.

Coaching

Om het leereffect te vergroten bieden we de mogelijkheid om de trainingen voor educatiemedewerkers en/of kunstdocenten te combineren met coaching en/of coaching-on-the-job op persoonlijke leerdoelen.

Klik hier voor meer informatie over de lezingen.

Lezingen

In de lezingen laat Wolf Brinkman met groot enthousiasme en op geheel eigen wijze niet alleen zien wat de schoonheid van leren is, maar ook hoe je cultuur kunt gebruiken om taal- en rekenkundige vaardigheden te onderzoeken en te versterken. Zijn lezingen laten zien hoe je het enthousiasme van de kinderen kunt gebruiken om het leren te versterken, ook buiten de klas. De vele voorbeelden uit de praktijk spreken boekdelen.

De lezingen schetsen het werkveld. De samenhang tussen onderwijs en cultuur en de verschillende onderdelen uit de werkwijze worden globaal aangestipt. Doel van de lezingen is inspiratie en deelnemers uitnodigen om op een andere manier naar onderwijs/kunst- en cultuureducatie te kijken.