In de lezingen neemt Wolf Brinkman je in vogelvlucht mee in een persoonlijk verhaal, waarin zich stap voor stap ontvouwt hoe hij ontdekte dat kunst en cultuur op een volstrekt natuurlijke manier verweven zijn met het onderwijs. De universele vraag wat is leren, staat altijd centraal in zijn lezingen.

Lezingen: hoogkwalitatieve domheid

Met groot enthousiasme en op geheel eigen wijze laat Wolf niet alleen zien wat de schoonheid van leren is, maar ook hoe je cultuur kunt gebruiken om taal- en rekenkundige vaardigheden te onderzoeken en te versterken. Zijn lezingen laten zien hoe je het enthousiasme van de kinderen kunt gebruiken om het leren te versterken, ook buiten de klas. De vele voorbeelden uit de praktijk spreken boekdelen.

Onverwachte positieve neveneffecten van deze manier van werken zijn:

  • Groot eigenaarschap van de leerlingen
  • Verbazing en fascinatie van leerlingen en leerkrachten
  • Ongekende intrinsieke motivatie om te leren

Wolf neemt de mensen in de zaal, net als de kinderen met wie hij werkt, mee als gelijkwaardige onderzoekpartners, waardoor ongeacht wie er in de zaal zit iedereen zich tot het verhaal kan verhouden. Om samen iets echt te onderzoeken en te ontdekken is hoogkwalitatieve domheid vereist.

Deelnemers worden getriggerd om op een andere manier naar onderwijs te kijken en ervaren de schoonheid van leren door betekenisvol integraal kunst- en cultuuronderwijs.

Duur

1-1,5 uur, mogelijk in combinatie met een workshop.

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is/werkzaam is in of met het, onderwijs, kunst- en cultuureducatie, museumeducatie, techniekeducatie of een combinatie van deze vier.

Lezingen worden op maat ontwikkeld. Mail ons om te vragen naar de mogelijkheden.