Hoe vertel je over rituelen en gebruiken die zo ver van onze belevingswereld lijkt af te staan, dat je niet goed weet waar je moet beginnen…? Nou, gewoon bij het begin. In deze les wordt duidelijk dat rituelen en gebruiken op verre plaatsen verrassend dichtbij kunnen komen. Misschien zelfs onder je eigen bed. Op de vraag welke kinderen uit groep zes een verhaal willen horen dat een beetje griezelig is, vliegen alle vingers de lucht in. Halverwege het verhaal, waarbij het ritueel van het koppensnellen bij de Asmat uit Papua New Guinea is uitgelegd, gaat een vinger de lucht in. “Meester wanneer wordt het nou griezelig…?” Lees verder over Verborgen Bericht.

Ontwikkelen educatieprogramma voor musea

Veel musea willen een museum zijn voor iedereen, zich verbinden met de stad of zelfs het land in al zijn verscheidenheid en meer bezoekers naar het museum trekken. Een inclusief museum is een plek om te delen.

  • De betekenis van jouw museum verhogen voor het onderwijs
  • Met jouw museum bijdragen aan belangrijke onderwijsdoelen
  • Tentoonstellingsonafhankelijke lessen maken
  • Scholenbezoek vergroten
  • Inclusiviteit van het museum vergroten; het museum is voor iedereen

Wij ontwikkelen educatieprogramma’s voor musea als basis voor een sterke infrastructuur tussen musea en scholen. Bij het ontwikkelen van educatieve programma’s staat de dialoog voorop. Dat begint bij de collectie. Hoe orden je de collectie op zo’n manier dat het betekenis krijgt voor kinderen en dat het programma tentoonstellingsonafhankelijk is? 

Kunst en cultuur staan niet los van het onderwijs. Onderwijs is een verschijningsvorm van cultuur, net als wetenschap, kunst, theater, dans, muziek, etc.  Deze natuurlijke verhouding tussen cultuur en onderwijs is het uitgangspunt van de educatieprogramma’s die we voor en samen met musea ontwikkelen. Het maakt de overeenkomsten tussen de eigen en andere culturen zichtbaar, waardoor kinderen andere culturen kunnen begrijpen en zich er verantwoordelijk voor voelen.

Museumeducatie gaat door deze werkwijze over de essentie van onderwijs.

Kinderen ontdekken dat ze alles in huis hebben om naar kunst te kijken en dat het museum veel meer met hen te maken heeft dan ze dachten. Door deze persoonlijke ervaring wordt het museum ook van hen. 

Alle programma’s worden op maat gemaakt in afstemming met het museum. Museumdocenten, leerkrachten en leerlingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lessen. Alle lessen worden getest in de klas en worden op basis van de feedback van leerkrachten, kinderen en museumdocenten bijgesteld.

Training en coaching museumdocenten

Als kinderen zelf mee mogen denken levert dat vrijwel altijd een vrolijke chaos van uitgesproken meningen en inzichten op. Kinderen voelen feilloos aan of hun mening serieus wordt genomen en ertoe doet. Hoe je als museumdocent die dialoog aangaat zonder het overzicht te verliezen en tegelijkertijd als evenwaardig gesprekspartner voor een groep staat is een uitdaging. Een belangrijk onderdeel in het ontwikkelen van nieuwe programma’s is het coachen en trainen van museumdocenten. Van monoloog naar dialoog, een verhaal muisstil kunnen vertellen, gedijen in chaos en zó dom zijn dat kinderen je uit alle macht willen helpen. De manier waarop de museumlessen zijn ontworpen geeft veel ruimte voor onderzoek. Hoe je die ruimte als museumdocent zo optimaal mogelijk benut, komt aan de orde in een serie trainingen die vanuit de museumlessen is ontwikkeld.

Een overzicht van alle beschikbare trainingen is hier te vinden.

Mail ons om te vragen naar de mogelijkheden.

Voorbeelden

Boijmans Taal- en Rekenprogramma

Het Boijmans taal- en rekenprogramma was een driejarige samenwerking tussen Museum Boijmans Van Beuningen, de Fridtjof Nansenschool in Rotterdam en OBS De Taaltuin in Schiedam. Lees meer.

Herijken educatieprogramma Wereldmuseum

In 2017 kwam het Wereldmuseum met de vraag om één les te ontwikkelen om uit te proberen hoe het museum de band met het onderwijs kon versterken. Deze eerste les ‘Maskers’ bood het Wereldmuseum een nieuw perspectief op de collectie op basis van overstijgende thema’s. Het format van deze les stond centraal voor de vervolgvraag om voor drie jaar per jaar drie lessen te ontwikkelen op basis van overstijgende thema’s, in samenwerking met het museum en het onderwijs. Lees meer.