Ongeveer vijfhonderd jaar geleden schilderde de Italiaanse renaissance-schilder Rafaël het fresco De School van Athene. Alle mensen die erop staan zijn dood, maar wat ze bedachten is springlevend. Als je aan kleuters vraagt wat ze zien, dan ben je stomverbaasd wat hen allemaal opvalt. De mensen (er zitten gekke tussen), de beelden, de ruimte, de architectuur, de kleding. Maar ze hebben ook vragen. Wat doen die mensen daar? Waarom zit die man daar in het midden op de grond? Het werk maakt nieuwsgierig en het voorstel om over één van die mensen een verhaal te vertellen wordt met enthousiasme begroet. Lees meer over Punt, Lijn, Vlak.

Onderwijs

Ontwikkelen lesprogramma’s voor scholen

  • Kunst en cultuur op jouw school op een unieke manier verbinden met het curriculum
  • Het kunst- en cultuurprogramma van binnenuit bestendigen
  • Samen met leerkrachten op basis van het curriculum kunst- en cultuurlessen maken
  • Eigenaarschap van leerlingen voor het leerproces vergroten
  • Vrijheid van denken ontwikkelen bij leerlingen

Veel scholen hebben een goed ontwikkeld systeem van methodes en leermiddelen. Directeuren realiseren zich tegelijkertijd dat onderwijs zonder kunst en cultuur niet compleet is en zoeken naar een basis om meer samenhang in het curriculum te brengen.

Wij ontwikkelen lesprogramma’s vanuit een unieke vakoverstijgende integrale benadering van kunst- en cultuuronderwijs. Kunst en cultuur staan niet los van het onderwijs. Onderwijs is een verschijningsvorm van cultuur, net als wetenschap, beeldende kunst, theater, dans, muziek, etc. Deze natuurlijke verhouding tussen cultuur en onderwijs is het uitgangspunt van de programma’s die we voor en samen met scholen ontwikkelen. Kunst en cultuur, taal, rekenen, wereldoriëntatie en geschiedenis zitten verweven in de aanpak.

Alle programma’s worden op maat gemaakt in afstemming met de school.

Cultuureducatie gaat door deze werkwijze over de essentie van onderwijs.

Projecten en lessen op school

Hoe programmeer je kunstprogramma’s die op een verdiepende manier aansluiten bij actuele thema’s? Hoe veranker je kunst en cultuur op een duurzame manier in een schoolteam?

De eerste stap is voorbeeldlessen in de klas, waarbij leerkrachten actief de opbrengsten van de lessen voor de kinderen observeren. Lezingen en actieve teamtrainingen die uit gaan van de ervaringen van de leerkrachten is stap twee.

Als je als team enthousiast bent over de aanpak, kan je als school vervolgens voor verdiepende trajecten kiezen, waarin we leerkrachten begeleiden bij het ontwikkelen en uitvoeren van kunst- en cultuurlessen.

Een programma van lessen in de klas kan variëren van twee lessen per klas door de hele school tot meerdere lessen rondom een schoolbreed thema toegespitst op een bepaalde bouw, tot een structurele samenwerking waarin we samen met de leerkrachten de doorgaande leerlijn kunst en cultuur ontwikkelen en uitvoeren in alle groepen.

Coaching en training van leerkrachten

Een belangrijk deel van het ontwikkelen van nieuwe programma’s is het coachen en trainen van leerkrachten. We bieden concrete handvatten en vaardigheden om op deze manier te werken in de klas en dit te verbinden met het curriculum van de school.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze coachingsprogramma’s

  • De natuurlijke relatie tussen kunst en onderwijs herkennen en gebruiken in je les
  • Kunst en cultuur toe te passen voor het verdiepen van onderwijskundige begrippen
  • Van monoloog naar dialoog
  • Een verhaal muisstil vertellen, gedijen in chaos en zó dom zijn dat kinderen je uit alle macht willen helpen

In de teamtrainingen ervaren leerkrachten op een speelse en interactieve wijze de werkwijze van School of Sleeping Dogs en staat het leren van vaardigheden om daar zelf mee aan de slag te gaan in de klas centraal. De trainingen gaan in op verschillende aspecten van deze werkwijze en worden afgestemd op de behoefte van de school.

Een overzicht van alle beschikbare trainingen is hier te vinden.

Mail ons om te vragen naar de mogelijkheden.

Voorbeelden

Over Drijven

In 2016 vond het project Over Drijven plaats op OBS De Taaltuin Schiedam en BS Friedtjof Nannsen in Rotterdam. In het kader van Boijmans Taal- en Rekenprogramma hebben kinderen van groepen 7 en 8 vier maanden lang onderzocht wat er voor nodig is om een boot te bouwen die een groep mensen over water kan vervoeren. Lees meer.

Evenwicht

De les Evenwicht hebben we op diverse scholen in Schiedam en Rotterdam gegeven voor groep 4 t/m 8 als onderdeel van een serie, waarin we meetkundige begrippen met behulp van kunst onderzoeken. In deze les deden de leerlingen onderzoek naar het ‘is gelijk’ teken. Lees meer.

M = T + R

Wat gebeurt er als je geluid ordent aan de hand van rekenkundige principes? Dan ontstaat muziek. Wat gebeurt er als je muziek verrijkt met je eigen woorden? Dan ontstaat er grote betrokkenheid ten aanzien van het toepassen van de kennis die je op school hebt meegekregen. En muziek? Dat blijkt zoveel meer te zijn dan noten lezen en een instrument bespelen.   Lees meer.