Wolf Brinkman

“Heel soms probeer ik mij te verplaatsen naar het moment dat een van onze voorouders met een verkoolde tak een streep trok op een rotswand. Het kan niet anders of het moet een magisch moment zijn geweest. Het besef dat je een gedachte met behulp van een streep aan de wand kon vastleggen. Er is een directe verband tussen die eerste streep op de wand en alles wat we nadien met de ontwikkeling van taal- en rekenkundige symbolen hebben gemaakt.”

Wolf Brinkman deed tien jaar onderzoek naar de manier waarop kinderen leren. Niet meteen heel wetenschappelijk, omdat hij de meeste tijd samen met de kinderen over de grond kroop of op de tafels stond. Filosoferend en makend ontdekten zij dat er een natuurlijke relatie is tussen cultuur en onderwijs. Dat taal en rekenen geen doelen zijn maar middelen. Gereedschappen waarmee je de wereld om je heen kan onderzoeken.

In afgelopen tien jaar heeft Wolf deze werkwijze, waarin het curriculum van scholen op heel natuurlijke wijze past binnen het ruime begrip cultuur, vanuit de praktijk in samenwerking met musea en scholen ontwikkeld.

Miriam Bosman

“Wat vaak opvalt na onze lessen is dat leerkrachten ontroerd zijn door wat ze bij de kinderen zien; enorme betrokkenheid bij de thema’s, grote bereidheid om te onderzoeken en mee te doen met het proces. Willen delen en oprecht luisteren naar de ervaringen van anderen op basis van een doorleefd en gedeeld onderzoek. Soms was er de verbazing dat kinderen zich jaren later de inhoud van lessen wisten te herinneren.”

Miriam Bosman heeft tien jaar lang gebouwd aan een solide infrastructuur voor kunst, cultuur en onderwijs in Delft. Haar aanpak kenmerkt zich door kijken, overleggen, samen ontwikkelen, samen fouten maken, samen leren en samen bouwen. Het geheel is daarom altijd het resultaat van delen.

Cultuurhelden en Muziek = Taal + Rekenen zijn twee sprekende voorbeelden die zij in de rol van team- en projectleider Kunst- en Cultuureducatie bij De VAK, centrum voor de kunsten en DOK Delft, heeft gerealiseerd.

Publicaties

Muziek is Taal en Rekenen 2019

Muziek = Taal + Rekenen (M = T + R) is een project waarin DOK Delft samen met kunstenaar Wolf Brinkman en drie basisscholen onderzoekt hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen. Samen met de Onderzoeksgroep Kunsteducatie van Hanze Hogeschool Groningen wordt nu een coachingsprogramma M= T + R voor groepsleerkrachten ontwikkeld. Lees meer op de site van Hanze Hogeschool Groningen.

Maat(jes)werk 2019

In het Maatjesproject van Elsje Miedema en Saskia Berkhout van OBS De Taaltuin gaan leerlingen uit de bovenbouw gekoppeld aan leerlingen uit de onderbouw zelfstandig op pad door het museum om samen betekenis te geven aan kunst. Zo liepen 150 grote en kleine kinderen in tweetallen, soms hand in hand, zomaar zelf door de collectie van Stedelijk Museum Schiedam. Lees meer op de site van Primo Schiedam.

Kunst is taal en rekenen 2017

Kunst = Taal en Rekenen presenteert de ervaringen van drie jaar lang ontmoetingen tussen kinderen, kunst, museum, kunstenaar en leerkracht tijdens het Boijmans Taal- en rekenprogramma. Dit programma is een intensieve samenwerking tussen beeldend kunstenaar Wolf Brinkman, Museum Boijmans Van Beuningen, openbare basisschool De Taaltuin in Schiedam en de Fridtjof Nansenschool in Rotterdam. Lees meer op de site van Uitgeverij Van Gorcum.

Dit is van ons 2017

Het Stedelijk Museum Schiedam wil samen met Wolf Brinkman ook andere Primo-scholen betrekken bij dit project om zo samen een programma te maken dat de leeropbrengsten verder omhoog brengt. Lessen maken als in een viertrapsraket: via een netwerkbijeenkomst, een bezoek in de klas, het volgen van museumlessen, lezingen en workshops voor leerkrachten. Lees meer op de site van CMK Vlaardingen en Schiedam.

Samenwerking Stedelijk Museum Schiedam

Kinderen meer verbinden met kunst en tegelijkertijd aandacht besteden aan taal, rekenen, literatuur of sociale vaardigheden? Het Stedelijk Museum Schiedam, kunstenaar Wolf Brinkman en schoolbestuur Primo willen alle leerkrachten laten ervaren hoe je kunst kunt inzetten als middel om leeropbrengsten te vergroten. Een vernieuwend programma voor alle scholen is in de maak. Obs de Singel werkt hier al aan mee, met enthousiasme én resultaat. Lees meer op de site van Primo Schiedam.