De visie van School of Sleeping Dogs is gebaseerd op de overtuiging dat cultuur de drijvende motor achter de ontwikkeling van kinderen is: Cultuur Ontwikkelt Kinderen. Deze drie kernwoorden zijn de basis van onze werkwijze. Wat is cultuur en wat zijn de bouwstenen op grond waarvan cultuur zich ontwikkelt? Welke rol spelen leren en denken in de manier waarop kinderen zich ontwikkelen? En wat zijn kinderen eigenlijk?

Trainingen

Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden, lesontwerpen, situaties in klassen en musea worden de begrippen ‘Cultuur’ ‘Ontwikkelen’ en ‘Kinderen’ onderzocht. Alle begrippen worden op drie verschillende niveaus behandeld:

  • Een kennismakingstraining waarbij wordt ingegaan op de specifieke betekenis van de begrippen Cultuur, Ontwikkelen en Kinderen
  • Een verdiepingstraining waarbij geoefend wordt met het toepassen van de kenmerken van elk begrip
  • Een experttraining die ingaat op specifieke vaardigheden van de begrippen en het oefenen daarvan in de praktijk

De trainingen van School of Sleeping Dogs voor individuen worden gegeven op verschillende locaties in Schiedam. Zie agenda voor actuele data en inschrijving.

De groepen zijn klein (10-15 personen), zodat we in kunnen gaan op persoonlijke leerdoelen.

Voor scholen en instellingen geven we de trainingen op de eigen locatie. Mail ons voor meer informatie.

Cultuur

Kennismakingstraining Cultuur: over de natuurlijke relatie tussen cultuur en leren

In deze kennismakingstraining laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat cultuurbouwstenen zijn en hoe ze op volkomen natuurlijke wijze het klaslokaal verbinden met de rest van de wereld. Lees meer.

Verdiepingstraining Cultuur: hoe cultuurbouwstenen alle vakken op school met elkaar verbinden

In deze verdiepingstraining Cultuur leer je hoe taal en rekenen verweven zitten in de kunsten. Hoe je kunst en cultuur kan gebruiken voor het verdiepen van onderwijskundige begrippen. Lees meer.

Experttraining Cultuur: het museum als klaslokaal

In deze experttraining leer je aan de hand van de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam de natuurlijke relatie tussen cultuur en onderwijs kennen. De opgedane kennis is toepasbaar in elk denkbaar museum. Lees meer.

Experttraining Cultuur: verdwaalroutes; de openbare ruimte als kunstwerk

De openbare ruimte is geschreven in de poëtische taal van de meetkunde. Het verkennen van de openbare ruimte aan de hand van taal- en meetkundige begrippen levert niet alleen concrete kennis op, het maakt het klaslokaal ook oneindig groot en 24 uur per dag beschikbaar. Lees meer.

Ontwikkelen

Kennismakingstraining Ontwikkelen: of waarom je nooit kan zeggen hoe laat het is

In deze kennismakingstraining laten we aan de hand van lesmateriaal uit musea en onderwijs zien hoe leren en denken hand in hand gaan en hoe cultuurbouwstenen in dat proces een belangrijke rol spelen. Lees meer.

Verdiepingstraining Ontwikkelen: hoe dom kun je zijn?

In deze verdiepingstraining laten we zien wat open en domme vragen zijn en wat er voor nodig is om ze te bedenken. Je leert dat loslaten en kwetsbaar zijn van wezenlijk belang is voor het scheppen van een goede leeromgeving. Lees meer.

Kinderen

Kennismakingstraining Kinderen: over bange en sterke druppels

Zijn kinderen mini-versies van volwassenen of is het een volkomen eigen soort? 
In deze kennismakingstraining laten we aan de hand van lesvoorbeelden zien hoe je met open vragen en verhalen contact kan maken met de wereld van het kind. Lees meer.

Verdiepingstraining Kinderen: muisstil vertellen; over storytelling en magie

In deze verdiepingstraining laten we aan de hand van verhalen uit de praktijk zien wat er met kinderen gebeurt als je ze meeneemt in een verhaal. Aan welke voorwaarden een goed verhaal voldoet en wat de rol is van de verteller. Lees meer.