Experttraining Cultuur

Verdwaalroutes; de openbare ruimte als kunstwerk

De openbare ruimte is geschreven in de poëtische taal van de meetkunde. Je moet het alleen kunnen zien. Het verkennen van de openbare ruimte aan de hand van taal- en meetkundige begrippen levert niet alleen concrete kennis op, het maakt het klaslokaal ook oneindig groot en 24 uur per dag beschikbaar.

In deze experttraining leer je aan de hand van kenmerken van de lokale openbare ruimte hoe bepalend cultuur is voor de manier waarop die ruimte er uitziet. Je leert het bestaan van ‘collectieve schoonheid’ en ‘collectieve afschuw’. Je leert zowel praktische als esthetische overwegingen zien in de manier waarop we de openbare ruimte vormgeven. Je leert dat je oneindig kan meten en verwoorden in de openbaren ruimte.

Voor alle groepen zijn er manieren om de openbare ruimte te verkennen. Met de bovenbouw kijken we bijvoorbeeld naar graffiti. Hoe is het gemaakt, waarom op die plek en we vragen ons af…is het mooi of lelijk. Maar ook, is graffiti iets van onze tijd of is er een verband met grottekeningen en de muren van Pompeï? Waarom hebben mensen door alle tijden de behoefte om met behulp van symbolen te communiceren.

De middenbouw is trots op vaardigheden als meten en tellen. Straatstenen, lantaarnpalen, vreemde ijzeren deksels in de straat en op de stoep. Is er een patroon te ontdekken? Hoe groot is de openbare ruimte? Hoe ver kan je uit elkaar gaan staan zodat je elkaar nog net kan verstaan?

Voor de kleuters moet de openbare ruimte een groot spellen- en verhalenboek zijn. Hoeveel kleuters passen er in een parkeervak, of voor een etalageruit? Maak een verhaal over de grote ijzeren gekleurde wezens en bekijk auto’s op de weg met andere ogen. Hoe snel zijn ze, welke kleur hebben ze, hebben ze al gegeten en zo ja hoeveel mensen hebben ze al opgegeten?

In deze experttraining gaan we de straat op. Aan de hand van een verdwaalroute en een spannend verhaal leer je dat de buitenwereld voor 100% is opgebouwd uit…bouwstenen. Je leert deze bouwstenen herkennen en hoe je ze kan omzetten in lesmateriaal. Naast het herkennen en oefenen met de bouwstenen staat presenteren, reflecteren en bijstellen van dit eigen materiaal centraal in de training.

Vaardigheden:

  • De openbare ruimte als kunstwerk leren zien, opgebouwd uit bouwstenen
  • De poëzie van de openbare ruimte zien
  • Inzicht in hoe meetkundige principes de openbare ruimte vormgeven
  • Taal- en rekenlessen ontwerpen op basis van de bouwstenen van de openbare ruimte
  • Presenteren, reflecteren en bijstellen eigen lesmateriaal