Kennismakingtraining Cultuur

Over de natuurlijke relatie tussen cultuur en leren

Wat is cultuur en waarom bestaan er meerdere? Over de hele wereld dansen wij, kijken we naar de sterren en maken we voorwerpen. Alhoewel de uiterlijke kenmerken van een dans of artefact per cultuur verschillen, worden ze gemaakt aan de hand van universele concepten; cultuurbouwstenen. Een Balinese dans verschilt in zijn uiterlijke verschijningsvorm van een moderne westerse dans, maar ze verkennen alle twee ruimte, maken gebruik van patronen en evenwicht. De bijbehorende muziek gebruikt dezelfde concepten; contrast, symmetrie, textuur.

Cultuurbouwstenen zitten diep in het onderwijs ingebakken. Het = teken is misschien wel de belangrijkste cultuurbouwsteen die prominent aanwezig is. Maar ook symmetrie en patronen zitten diep in het curriculum verankert.

In deze kennismakingstraining laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat cultuurbouwstenen zijn en hoe ze op volkomen natuurlijke wijze het klaslokaal verbinden met de rest van de wereld.