Verdiepingstraining Cultuur

Hoe cultuurbouwstenen alle vakken op school met elkaar verbinden.

De kinderen van groep 6 hebben net een afbeelding van een danseres gezien op het smartboard. Ze staat op één been en leunt naar voren, waarbij ze haar hand ver voor zich uitstrekt. Een kind mag op de tafel komen staan en de pose nadoen. De klas ziet balanceren en evenwicht. Ze hebben net het woord ‘symmetrie’ geleerd en de vraag is of er symmetrie te zien is. Na een levendig overleg dat begon met ja en nee komt de klas erachter dat er wél en niet symmetrie is. Op de vraag of de pose ook een som zou kunnen zijn blijft het eerst even stil. Maar al snel komen kinderen met de opmerking dat het wel een som moet zijn, want er is symmetrie en symmetrie gaat over balans en je kan alleen maar balanceren als een kant gelijk is aan de ander…

We staan er zelden bij stil, maar rekenen is eigenlijk toegepaste magie. We kunnen er mensen mee op de maan zetten, zonder dat we dat in de praktijk testen. Een danspose als metafoor geeft kinderen niet alleen een beeld van hoe rekenen er in de praktijk uitziet, het geeft ook context. Dans is dus ook rekenen, het woord LEPEL is rekenen en wipwappen op het schoolplein… is ook rekenen.

In deze verdiepingstraining Cultuur leer je hoe taal en rekenen verweven zitten in de kunsten. Hoe je kunst en cultuur kunt gebruiken voor het verdiepen van onderwijskundige begrippen. Je leert cultuurbouwstenen herkennen en toe te passen in je eigen lessen, zodat kennis in context ontstaat. Waarom zijn ‘emotie’ en ‘optellen’ bouwstenen, terwijl ze ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben?

Vaardigheden:

  • De natuurlijke relatie tussen kunst en onderwijs (her)kennen en toepassen in je eigen lessen
  • Aan de hand van bouwstenen leren hoe kennis in context staat
  • Inzicht in hoe je met kunst de methodes kan versterken
  • Kunst en cultuur toepassen voor het verdiepen van onderwijskundige begrippen
  • Jouw eigenaarschap en betrokkenheid bij de methode vergroten
  • Het speelveld waarbinnen je onderwijs kunt geven vergroten